Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Пакет документи за стипендии 2014/2015

Указания и необходими документи за отпускане на месечна стипендия за първия учебен срок на 2014/2015 г. Пакетът съдържа формулярите във формат на Microsoft Word. Срокът за подаване на документите е 17.10.2014 г.

Съдържание на архива:

 

  • Указания.pdf - Указания за подаване на документи за стипендии
  • Приложение № 1.doc - за месечна стипендия за постигнати образователни резултати
  • Приложение № 2.doc - за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и месечна целева стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
  • Приложение № 3.doc - за месечна стипендия като ученик без родител, месечна стипендия като ученик без родители, месечна стипендия като ученик с трайно увреждане
  • Приложение № 4.doc - за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа ми до образование.Данни

Размер 1.21 MB
Тегления 631
Създаден 2014-10-06
Добавено от PGI
Променено на 2014-10-06
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!