Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Заповед № РД 06/110.2015 г. за отпускане на стипендии на ученици през учебната 2015/2016 г.
Заповед № РД 06/110.2015 г. за отпускане на стипендии на ученици през учебната 2015/2016 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, във връзка с чл. 12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от Постановление №33 на Министерски съвет от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, Протокол № 4 от 19.10.2015 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 06-519/01.03.2013 г. на директора на ПГИ - Сливен се отпускат описаните стипендии на ученици.


Данни

Размер 2.19 MB
Тегления 880
Създаден 2015-10-25
Добавено от PGI
Променено на

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!