Документи - ПГИ - Сливен

Начало Търсене На горе
Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Детайли за файл
Заповед № РД 06-95 за отпускане на стипендии на учениците за 2016/2017 г.
Заповед № РД 06-95 на Директора на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен от 14.10.2016 г. за отпускане на стипендии на учениците за първи срок на учебната 2016/2017 година, считано от 15.09.2016 г., включително: 1. Месечна стипендия за постигнати образователни резултати по чл. 4. 1, т. 1 на ПМС №33 от 15.02.2013 г., за периода 15.09.2016 г. до 31.07.2017 г.; 2. Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, по чл. 4, ал. 1, т. 2 на ПМС №33 от 15.02.2013 г., за периода 15.09.2016 г. до 31.07.2017 г.; 3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания, по чл. 4, ал. 1, т. 3 на ПМС №33 от 15.02.2013 г., за периода 15.09.2016 г. до 31.07.2017 г.; 4. Месечна стипендия за ученици само с един родител, по чл. 4, ал. 2 на ПМС №33 от 15.02.2013 г., за периода 15.09.2016 г. до 31.07.2017 г.;


Данни

Размер 2.25 MB
Тегления 843
Създаден 2016-10-23
Добавено от PGI
Променено на 2016-10-23
Променено от PGI

Изтегляне

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!