ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Документи на Педагогическия съвет 2016/2017
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Документи на Педагогическия съвет 2016/2017 Файлове: 6
В изпълнение на чл. 263, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищно образование, "Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие". Документите по т. 3 на ал. 1 на чл. 263 - "училищния учебен план" - са публикувани в същата секция, в директорията "Учебни планове" за съответната година.
Файла:
Стратегия за развитие на училището през следващите 4 години
Стратегия за развитие на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен през следващите четири години
2016-10-01 Български 17.66 MB 508
Правилник за дейността на училището 2016/2017 г.
Правилник за дейността на училището за учебната 2016/2017 г.
2016-10-01 Български 1.26 MB 543
Годишен план за дейността на училището
Годишен план на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за учебната 2016/2017 г.
2016-10-01 Български 6.17 MB 546
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Мерки за повишаване на качеството на професионалното обучение в ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков" - Сливен
2016-10-01 Български 943.16 KB 523
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за превенция на ранното напускане на училище - ПГИ "Д. Табаков" - Сливен
2016-10-01 Български 2.05 MB 519
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за предоставяне на равни възможности - ПГИ "Проф. д-р Димитър Такбаков" - Сливен
2016-10-01 Български 4.96 MB 523

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!