ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Други документи 2016/2017
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Други документи 2016/2017 Файлове: 4
Документи на ПГИ - Сливен, публикувани в съответствие с други нормативни документи. 
Файла:
Свободни места по паралелки и специалности
Свободни места за ученици в ПГИ - Сливен по паралелки и специалности
2017-01-28 358.19 KB 499
Етичен кодекс на училищната общност
Етичен кодекс на училищната общност. Кодексът определя етичните правила за поведение между: - учители и служители в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен; учители, служители и ученици; учителски колектив; учители, служители и родители;
2016-12-13 Български 1.5 MB 533
Годишен доклад от самооценяване
Годишен доклад за резултатите от проведено самооценяване в Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
2016-10-01 Български 8.52 MB 555
Спортен календар
Училищен спортен календар за учебната 2016/2017 г. на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен
2016-10-01 Български 426.49 KB 540

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!