ПГИ - Сливен: Файлов сървър

Начало Търсене На горе

 

Всички ресурси се предоставят чрез GPL, а ако не това е указано изрично на страницата на всеки конкретен ресурс.
Категория: Училищни учебни планове
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Училищни учебни планове Файлове: 7
Учебни планове за паралелките, приети през учебната 2016/2017 година. В тази директория са публикувани и училищните учебни планове, публикувани в изпълнение на чл. 263, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с т. 3 на ал. 1 на чл. 263 на ЗПУ - "Педагогическия съвет в училището приема училищния учебен план".
Файла:
Училищен учебен план - Банково дело - 2015 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В


СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА


Училищният учебен план е разработен на основание чл. 18 от ЗСООМУП, въз основа на учебен план за професия: 343010 ФИНАНСИСТ, специалност: 3430101 БАНКОВО ДЕЛО, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД09 – 1353/01.09.2009 г., за приетите през учебната 2015/2016 година


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 343 ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО


ПРОФЕСИЯ: 343010 ФИНАНСИСТ

СПЕЦИАЛНОСТ: 3430101 БАНКОВО ДЕЛО

2016-04-17 537.25 KB 566
Училищен учебен план - Банково дело - 2016 г.
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В, степен на професионална квалификация ТРЕТА, професионално направление 343 ФИНАНСИ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО, Професия 343010 ФИНАНСИСТ, Специалност 3430101 БАНКОВО ДЕЛО
2016-10-01 1.71 MB 525
Училищен учебен план - Оперативно счетоводство - 2015 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В


СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 344 СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ


ПРОФЕСИЯ: 344030 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


СПЕЦИАЛНОСТ: 3440301ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

2016-04-17 538.79 KB 603
Училищен учебен план - Икономическа информатика - 2015 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА


ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ: 482 ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА


ПРОФЕСИЯ: 482010 ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК


СПЕЦИАЛНОСТ: 4820101 ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

2016-04-17 537.33 KB 595
Училищен учебен план - Оперативно счетоводство - 2016 г.
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В, степен на професионална квалификация ТРЕТА, професия 344030 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, специалност 3440301 ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
2016-10-01 1.9 MB 528
Училищен учебен план - Икономическа информатика - 2016 г.
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В, степен на професионална квалификация ТРЕТА, за професия 482010 ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК, специалност 4820101 ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
2016-10-01 1.68 MB 536
Училищен учебен план - Икономика и мениджмънт - 2014 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА  В


СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ТРЕТА


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


ПРОФЕСИЯ: 345120 ИКОНОМИСТ


СПЕЦИАЛНОСТ: 3451204 ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

2016-04-17 479.66 KB 560

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!