УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

 

bulgariq1

          

   

  

   

   От 27 март до 2 април 2022 г. ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен беше домакин на четвъртата среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Търсене на работа и кандидатстване за работа. Развиване на предприемачески умения на ученици от професионални гимназии“. В срещата участваха 51 ученици и учители от професионални гимназии в Полша, Италия, Португалия, Турция и България. Учениците бяха разделени на 5 международни екипи със задачата да създадат стратиращи предприятия по различни теми, свързани с професиите изучавани в техните училища – уеб дизайн, социални грижи, счетоводство, туризъм и електроника. Под ръководството на българските ученици и учители участниците в международната среща преминаха всички стъпки за стартиране на нов бизнес, който включва дейност на фирмата, мисия, цели, лого, уеб сайт, маркетинг и продажби, финансов план, SWOT анализ. Целта на семинара беше развиване на финансова и дигитална грамотност и придобиване на знания в областта на маркетинга и бизнеса. Семинарът фокусира върху развиване на умения за работа в екип, сътрудничество, креативност, комуникационни и презентационни умения. Културната програма включваше посещение на Велико Търново и Несебър. Целта на културните дейности беше да се даде възможност на участниците да се докоснат до българското културно наследство, което е важен фактор за поддържане на културното многообразие.

bulgariq01 bulgariq5 bulgariq6
bulgariq7 bulgariq9 bulgariq8
bulgariq2 bulgariq3 bulgariq4