ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

chs1        

      В периода 23.10.2017-12.01.2018, участниците в проекта „Професионални умения на Европейско ниво“, преминаха 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител по английски език в гимназията.

       В периода 16.01.2018-02.03.2018, се проведе 10 часа професионална подготовка. Г-жа Радостина Иванова, старши учител по икономически дисциплини, запозна учениците с документи, отговарящи на национални и международни стандарти.

       Културна подготовка се проведе от 05.03.2018 до 30.03.2018. Г-н Георги Георгиев, старши учител по история и география, в продължение на 10 часа, запозна учениците с географията, историята, културата и традициите на Португалия. Учениците направиха презентации, по зададените теми.

       Предварителната подготовка завърши с изходящи тестове и издаване на сергификати.

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1