ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  001

Хелоуин предлага отлични възможности за запознаване с традициите и културата на англоезичния свят и придобиване на интеркултурни и комуникативни компетентности. На 31.10.2018 г. в часовете по английски език, учениците от 8 Б и 9 Б клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ излязоха извън рамките на традиционното обучение. Методът на проектно базирано обучение беше използван като иновативен подход, който дава възможност за съчетаване използването на драма техники и образователни технологии. Методическата разработка на урока е включена в сборника „Нови технологии, драма техники и грамотност“ по проект „Развиване на ключови компетентности чрез драма“, по програма Еразъм +, по който гимназията работи втора година, в партньорство с училища от Португалия, Румъния и Македония.

 

  002   003   004