УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ЕСКИШЕХИР, ТУРЦИЯ

 21 01

   

  

   От 9 до 15 февруари 2020 г. в Сеитгази - Ескишехир, Турция се проведе втората среща по проекта „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Темата на срещата беше: „Развиване на уменията за учене“. Домакин на срещата беше „Професионална и техническа анадолска гимназия“. Училището подготвя кадри в областта на здравеопазването и социалните грижи, които се обучават по дуалната система. По време на официалната среща с областния управител на Ескишехир и представител на регионалния инспекторат на образованието, бяха представени турската образователна система и структурата на общинската администрация. Представители на бюрото по труда в Ескишехир проведоха симулация на интервю за работа. Те коментираха често задаваните въпроси и направиха оценка на поведението и представянето на участниците. Домакините бяха организирали два уъркшопа, свързани с развиване на уменията за учене и прилагане на методиката на взаимното обучение. Преподавател от Анадолския университет, Факултета по наука и образование, проведе уъркшоп за развиване на творческото мислене, търсене на оригинални идеи и нестандартни решения. Всички партньори презентираха анализа на резултатите от проведената във всяко училище анкета на Белбин, свързана с определяне на уменията за работа в екип. В програмата на срещата влизаше посещение на две болници, в които се провежда практиката на учениците и запознаване с турската система на здравеопазване. Участниците в срещата посетиха Факултета по медицина и лабораторията по анатомия в Университета Османгази. Културната програма включваше посещение на историческия комплекс „Сеит Батал Гази“ в Сеитгази, историческия квартал Одунпазари, музеят на восъчните фигури, зоологическата градина и аквариума в парка Сазова в Ескишехир.

 21 04  21 03  21 02
 21 06  21 05  21 07