Иновации в бизнеса и предприемачество

  001

В чест на 70-годишния юбилей на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ беше организиран семинар на английски език на тема „Бизнес и предприемачество“. Екипи от ученици от 10 и 11 клас представиха своите идеи за създаване на иновативни продукти, проучване на пазара и възможности за производство и износ. Дейността е свързана с участието на гимназията в проект по програма Еразъм+ на тема „Електронна търговия за стартиращи предприятия“. Предстои международна среща в Кавала, Гърция, където ученици от България, Шотландия, Испания, Италия, Турция и Гърция ще представят бизнес идеите си и създадените от тях фирми.

 

  002   003   004