Второ място на общинско състезание по оказване на първа помощ

 

На 27.04.2016 г. в двора на БЧК - гр. Сливен, по традиция, с много положителни емоции се проведе общинското състезание за проверка на знанията и уменията на училищните екипи по първа долекарска помощ /УЕПП/. Всеки ученически екип се състоеше от четири члена, един от които е лидер на екипа. Отбор

ът при ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" Сливен Ася Косева, Емилия Петрова, Ивета Евтимова, Кристина Иванова и Николета Накова, ученици от 8 б клас спечели второ място сред всички участващи училища във възрастова група 15-18 г.

Децата получиха почетна грамота за своето постижение и се класираха за областния кръг на състезанието.