Обучение за модератори

На 15.09.2016 г 42 учители и 24 ученици получиха тържествено сертификатите си на медиатори. Всички те преминаха обучение, свързано със Закона за предучилищно и училищно образование и залегналите в него изисквания. Това са учителите и учениците, които за първи път в България ще станат ръководители на 38 кабинета по училищно посредничество, чиято дейност стартира в училищата от област Сливен с началото на учебната година.

 

 

В тази връзка РУО-Сливен проведе цикъл от обучения на директори, учители и ученици за управление и решаване на конфликти в училище.
Сред получилите сертификат за медиатори  е и Селин Илхан Мухарем от 10 а клас на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“
Церемонията се организира от Регионалното управление на образованието /РУО/ – Сливен
Сертификатите на преминалите обучение връчиха Екатерина Захариева – министър на правосъдието, Татяна Петкова – областен управител, Стефан Радев – кмет на община Сливен, Лилия Друмева от МОН, Атанас Атанасов – кмет на община Твърдица, Ивайло Енев – заместник-кмет на община Нова Загора и проф. Татяна Дронзина, която е обучила медиаторите.
Растящата агресия сред подрастващите и грубото отношение към учителите е дефицит в работата, като стремежът е той да бъде преодолян не само с административни мерки, а с помощта на училищни посредници. Всеки участник в процеса на училищното посредничество получава по-ясна представа за себе си и взаимоотношенията си с другите, насърчава се в разрешаването на спора по конструктивен начин, придобива самочувствие, че може сам да намери решение на проблема, преди той да е ескалирал и да се е стигнало до насилие.