Хелуин в час по английски

И през тази учебна година, на 28.10.2016 г. учениците от ПГИ отбелязаха Хелоуин в часовете по английски език. Най-активни в изпълнение на поставените задачи бяха учениците от 9 а клас. Те бяха подготвили табла  и украса за класната стая. Целта на урока за Хелоуин е запознаване с традициите и културата на англоезичния свят и придобиване на интеркултурни и комуникативни компетентности. Излизането извън рамките на традиционното обучение и прилагането на проектен метод развива творческото мислене, формира умения за представяне на идеи в различна форма, интегрира използването на информационните технологии, води до придобиване на социални умения и умения за работа в екип.