Състезание по речеви умения на Английски език

Учениците Веселин Кокошков от 8 Б клас и Живко Железчев от  9 В клас заеха трето място на областния кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език, което се проведе на 24. 10. 2016 г. в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов" - гр. Сливен. В него взеха участие ученици от две възрастови групи: I възрастова група –от VI до VIII клас и II възрастова група –от IX до XI клас. Проверката на знанията и уменията на учениците се извърши в два модула. Първо, участниците разсъждаваха  по мисълта на Марк Аврелий: „Много малко е необходимо да бъдеш щастлив; всичко е вътре в тебе, в начина ти на мислене“.  След това, участниците проведоха свободен разговор с журито.  Оценяването се извърши по точки според разработени от националната комисия критерии.