Открит урок по английски език

Открит урок по английски език се проведе в ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ – Сливен на 13.12.2016 г. с учениците от 9 Б клас. Темата на урока е „Коледни традиции“. Целта на урока е обмяна на добри практики и иновативни подходи при преподаването и ученето на чужд език. На урока присъстваха г-жа Веселина Бонева, старши експерт по чуждоезиково обучение към РУО Сливен, ръководството на гимназията и 20 учители по английски език от община Сливен.  Учениците от 9 Б клас, под ръководството на тяхната учителка, Пепа Големанова, демонстрираха прилагането на проектно-базиран метод, съчетан с използването на новите технологии в обучението. Методическата разработка на урока включваше надграждане и разширяване на придобитите знания и въвеждане на нова лексика по темата, с цел развиване на четирите езикови умения – слушане с разбиране, говорене, четене и писане. Урокът демонстрира използването на аудиовизуални технически средства за обучение и Google уеб-сайт като електронна платформа, която осигурява лесна навигация, чрез използване на хипервръзки към отделните елементи на урока и препратки към други ресурси в глобалната мрежа. Учениците представиха символите на Коледа и  коледните традиции по света и в България. Те подариха на гостите си ръчно изработени картички и ги почерпиха с традиционна българска питка с късмети и коледни сладки. Присъстващите на урока колеги се обединиха около мнението, че нестандартните уроци са голямо предизвикателство, но удовлетворението е голямо, когато видим ефекта върху учениците – ентусиазирани, активни, креативни, мотивирани, уверени и добре подготвени, действащи като екип.