Открит урок по Български език и литература

На 14.10.2016 г. в Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен се проведе открит урок за учителите по български език и литература при г-жа ИД. Темата беше: „Любовта, грехът, изкуплението и възмездието в „Старопланински легенди“ на Йордан Йовков („Индже“, „Шибил“, „През чумавото“).

Учениците от 12 г клас се запознаха с характерните особености на сборника на Йовков. Те ентусиазирано и емоционално работиха по анализа на разказа „Индже“, правиха интересни изводи и обобщения.Гостите на урока (35 учители) изразиха задоволство и отправиха поздравления.