Обществен съвет при ПГИ - Сливен

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.

 

Беше определен състава на Обществения съвет при Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен.

Членове на Съвета са:


1. Весела Паскалева – старши експерт по професионално образование – представител на финансиращия орган

2. Веселина Василева – счетоводител в Сливенска търговско-промишлена палата – представител на работодателите

3. Стоян Петров Пенчев – родител на ученик от X г клас

4. Николина Сивкова Кръстева – родител на ученик от X в клас

5. Валентина Андонова Георгиева – родител на ученик от VIII в клас

6. Илияна Стоянова Иванова – родител на ученик от VIII а клас

7. Георги Атанасов Георгиев – родител на ученик от VIII в клас


Резервни членове на Обществения съвет са:

 

1. Илонка Толева – старши експерт по приобщаващо образование – представител на финансиращия орган

2. Панайот Георгиев Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен – представител на работодателите

3. Илхан Ахмед Идириз – родител на ученик от VIII б клас

4. Ангел Тодоров Атанасов – родител на ученик от XI г клас

5. Марияна Веселинова Мъндева – Пашова – родител на ученик от IX в клас