Ученици от ПГИ - Сливен на стаж в Португалия

portugal-550px

Двадесет ученици от 11 клас, от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен, проведоха двуседмична производствена  практика в Барселос, Португалия в периода от 04.04.2017 г. до 15.04.2017 г.  Учениците бяха разпределени в осем организации – три застрахователни компании, агенция за недвижими имоти, туристическа агенция, училищна администрация, библиотека и музей. По време на практиката учениците се запознаха с дейността на португалските организации и тяхната структура, документите за кандидатстване и назначаване на работа в Португалия, както и програмни продукти и електронни платформи, които фирмите използват в ежедневната си работа. Те изпълняваха различни задачи, поставени от техните работодатели. За тяхното практическо обучение отговаряха наставници на конкретното работно място, ментори на приемащата организация  „Приятели за мобилност“ и придружаващите ги учители. 
Обучението на учениците е финансирано от Европейския съюз по проект по програма „ЕРАЗЪМ+“. Темата на проекта е „Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда“. 
Придобитите знания и умения по време на практиката в Португалия бяха удостоверени със сертификат за мобилност Europass, който осигурява международно призната квалификация и подобрява перспективите за работа и трудовата мобилност.