Учител на годината - преподавател от ПГИ - Сливен

Във връзка с честването на 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Пепа Големанова – старши учител по английски език в ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ Сливен получи диплом за носител на Специалната награда на Председателя на Синдиката на българските учители в ХХ Юбилеен национален конкурс на СБУ „Учител на годината“ – 2017 г. Тя беше удостоена от министъра на образованието и науката с почетното отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на училищното образование. По повод празника и получените отличия, г-жа Големанова беше поканена на прием от Президента на Република България, който се състоя в Националния исторически музей.