Бюджет за 2017 г. на ПГИ - Сливен

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.На сайта на ПГИ е публикуван Бюджет за 2017 г. на Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен.

Съгласно чл. 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен, като училище, прилагащо система на делигиран бюджет, публикува на сайта си утвърдения бюджет и разчета за изпълнението му. Публикуваният тук Бюджет за 2017 г. на ПГИ - Сливен е утвърден със Заповед № РД09-1818 от 17.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 

 

 

Свалете документа от файловия сървър на ПГИ - Сливен

Отчет на ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен за първото тримесечие на 2013 г.

 

Още от рубриката "Бюджет и финансови отчети" на сайта на ПГИ - Сливен