Водата – извор на живот

 

На 22.03.2017 г. в гр. Бургас се проведе национално състезание за мултимедийни презентации „Водата – извор на живот“. Учениците Кристина Толева и Костадин Тенчев от Xа клас бяха допуснати до защита на изготвената от тях презентация от изпратените 85 на брой презентации. Участието им беше отличено с плакет и грамота за отлично представяне.