УЕБ-БАЗИРАН УРОК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

chs1        

      Открит урок по английски език се проведе в 8 Б клас на 09.03.2018 г.в ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“. Целта на урока е разпространение на резултатите от проект „ Web 2.0 инструменти в образованието“ по програма Еразъм+.        Урокът на г-жа Пепа Големанова беше посетен от директора на училището и учители по чужди езици и различни предмети, проявяващи интерес към използването на онлайн учебни ресурси. Урокът демонстрира използването на 3 уеб-базирани платформи, чрез които учениците могат да усъвършенстват езиковите си умения по забавен и интерактивен начин – Learn English British Council, My English Pages, Multimedia English. Учителите могат да намерят голямо разнообразие от безплатни онлайн ресурси – видео уроци,упражнения за четене, слушане и писане, граматически упражнения и тестове, изучаване на езика чрез песни и игри. Интегрирането на уеб-базирани дейности в часовете по английски език значително повишава интереса на учениците чрез разнообразие от начини на представяне на учебния материал.Игровият формат на онлайн обучението допълнително мотивира и стимулира желанието за учене.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!