Посещения в ПГИ

16 2
      През месец ноември имахме удоволствието да посрещнем делегации от наши колеги от Харманли, Симеоновград, Разград, Варна и Върбица. Мобилностите са дейности от проект "Квалификации", а ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков" - Сливен се представи като базово училище за прилагане на ИКТ в образователния процес и образцово по отношение на медиацията - посредничество при решаване на конфликти.
     На 13, 15 и 29 ноември ни гостуваха учители, ЗДУД, пед. съветници и директори от посочените градове. Поведохме ги по нашия път на технологиите - видеонаблюдение, интернет, електронен звънец, мултимедии, училищни медии - вестник, радио, телевизия, интерактивни  средства, компютърни кабинети. Преподавателите в гимназията Васил Василев, Пепа Големанова, Пенка Кънчева и Георги Калончев презентираха част от своята работа при използването на електронни платформи (Google forms, Kahoot, Powtoon, GeoGebra, Thinglink) и други технологични инструменти в обучението. Всяка една от групите на IT специалисти или медиатори беше посрещната от ученически екипи. След презентацията на директора Димитър Добрев за добрите практики в гимназията учениците от клуб "Медиация" и Училищен театър "Мечтание" представяха казуси, свързани с различни конфликти. В разрешаването им се включиха и нашите гости. Пед. съветник Стефка Султанова и старши медиаторите Селин Мухарем и Михаела Михайлова презентираха добри практики и говориха за теоретичната същност на медиацията.

 


1 2 2 2 3 2
4 2 5 2 6 2
7 2 8 2 9 2
10 2 11 2 12 2

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!