Да обичаш въпреки

 

 

01

     

Да обичаш въпреки....не е ли това най - силната любов? Когато обичаш родината си и родния си град, намираш причина да се завърнеш и да останеш, въпреки всичко. Неповторимо събитие. Енергични, ентусиазирани и интелигентни - това бяха нашите млади лектори - студентите и бъдещите предприемачи Валентин и Михаил от младежката организация "PRO nonprofit organisation ", Пламена (директор на Младежки дом и кадър на ПГИ), Кристине от Грузия. Те представиха на учениците от ПГИ как да определят своите цели и приоритети и осъществяват мечтите си. Специално за дванадесетокласниците споделиха своя чуждестранен опит и ги запознаха с различните възможности за развитие след 12-ти клас . Беше изключително интересно не само заради темите "Постигане на цели и определяне на приоритети" и "Възможности за развитие след 12 клас". Казаха се много истини и се поставиха важни въпроси. Защо да се завърна в родината? Мога ли да успея в Сливен? Децата на ПГИ искат срещи с такива хора. Между нас казано, мечтаем събитието да се повтори. Благодарим!

 

02 03 04
05 06 07

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!