ДЕЙНОСТИ в периода от 13 април до 16 април – 2020 г.

ДЕЙНОСТИ

в периода от 13 април до 16 април – 2020 г.

за разнообразяване на заниманията в електронна среда и предоставяне на възможности за разтоварване на учениците

 

 •  занимания по интереси
 •  публикации в училищния вестник
 •  публикации в страницата на училището
 •  прочит на лично творчество – есета, поезия, картини и др
 •  конкурс за презентации
 •  фотоконкурси
 •  любопитни факти, свързани с инвестирането, финансите, предприемачеството, счетоводството
 •  забавни анкети
 •  учебни игри
 •  запознаване с народни танци
 •  спортни успехи
 •  домашен фитнес
 •  факти от неизвестната история
 •  състезания за невероятни бизнес идеи
 •  записи на театралите
 •  записи на танцьорите
 •  онлайн дискусия в Ученическия парламент
 •  разкази за пътешествията ни по „Еразъм”
 •  музикални дуели
 •  в лабиринта на големите художници и галерии
 •  предизвикателства, свързани с ПГИ
 •  говорилня „Искам да ти споделя”
 •  дейности за обща подкрепа
 •  индивидуални консултации
 •  кариерно консултиране
 •  фолклорът – древното изкуство
 •  технологии на бъдещето
 •  виртуално посещение на музеи
 •  гледане и обсъждане на филми
 •  оценяване на екипни проекти
 •  часове на класа
 •  занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование
 •  безопасността на движението
 •  опасностите в интернет
 •  психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация
 •  подобряване на работата в екип
 •  анализ на напредъка в този вид обучение
 •  обсъждане на платформи и приложения за самообучение
 •  обмяна на позитивни идеи и случки между учениците
 •  слушане на музика заедно
 •  непознатите жанрове в музиката

Дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа