Участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”

Участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”


   Отчитайки желанията на учениците, в гимназията се работи по сформирането на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства

1.1. Група за народни танци

1.2. Група за модерни танци

1.3. Театрална група

Модул 2. Спорт

2.1. Отбор по баскетбол – юноши

Необходими са външни специалисти или педагогически специалисти с хнеобходимите квалификация и опит.

 


01.06.2022 г.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!