Участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”

Участие в Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта”


   Отчитайки желанията на учениците, в гимназията се работи по сформирането на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства

1.1. Група за народни танци

1.2. Група за модерни танци

1.3. Театрална група

Модул 2. Спорт

2.1. Отбор по баскетбол – юноши

Необходими са външни специалисти или педагогически специалисти с хнеобходимите квалификация и опит.

 


01.06.2022 г.