НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА БЪДЕЩИ ИКОНОМИСТИ /Второ издание/

Резултати от класирането на участниците

 

   Уважаеми участници във Второто издание на Националния конкурс за есе на английски език за бъдещи икономисти,

   Скъпи приятели,

   Имаме удоволствието да обявим резултатите от класирането в една наистина впечатляваща надпревара. Благодарим Ви от сърце за удоволствието и оптимизма за бъдещето на България, които ни доставиха Вашите творби! Сърдечна благодарност и към преподавателите за усилията и съпричастността към идеята!  

   Наградите ще бъдат изпратени по куриер до училището на отличените участници.

   До нови срещи!

П Р О Т О К О Л

от заседанието на Комисията за оценка на работите на участниците във Второто издание на Националния конкурс за есе на английски език за бъдещи икономисти, организиран от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен.


   Днес, 8 май 2024 г., се състоя окончателното заседание на Комисията за оценка на получените есета в рамките на обявения конкурс за есе на английски език, който се проведе в рамките на ежегодната Английска седмица в ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ -Сливен.

Изборни теми за есето на английски език:

   Тема №1.“In light of Advanced Generative AI Use,how should teaching methods be changed in order to provide solid economic knowledge at school? “ / “ В условията на напреднали технологии и употреба на изкуствен интелект, как да бъдат променени методите на преподаване в училище, за да се осигурят отлични икономически знания на учениците?“/

   Тема №2. Successful investing is anticipating the anticipations of others.” Keynes. Do you agree with the statement? Give examples to support your opinion. / Успешното инвестиране е да очакваш очакванията на другите.“ Кейнс . Съгласни ли сте с твърдението? /

Журито в състав:
Даря Василева – преподавател по английски език, магистър „Английска филология“ и магистър „Маркетинг“

Христина Теодосиева – преподавател по английски език, магистър „Икономика на туризма“ и магистър „Английска филология“

Петя Даскалова – преподавател по английски език, магистър „Международни икономически отношения“ и магистър „Английска филология“,
присъжда следните награди:

Първа група – 10 клас

Първа награда:
Кристина Петкова Тонова, ПГИМ- гр.Пазарджик

Втора награда:

Кристияна Георгиева , ПГИМ – гр. Пазарджик

Трета награда:

Пламена Райчева Момчева, Търговска гимназия – гр. Бургас

Втора група – 11 клас

Първа награда:
Мария Мирчева Спасова, Търговска гимназия – гр. Бургас

Втора награда:

Джани Руменов Караначев, ПГССИ „Христо Ботев“ – гр. Свиленград

Трета награда:

Димитър Димитров Добрев, ПГИ“Проф. д-р Димитър Табаков“ – гр. Сливен

Поощрителни награди:
1. Ивайла Мирославова Стоянова, ПГИМ – гр. Пазарджик
2. Гергана Петкова Димитрова, Търговска гимназия – гр. Бургас

 


turkey2 ae1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!