Home Гимназията ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ” – СЛИВЕН

 

   Съгласно чл. 72 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Професионална гимназия по икономика  „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен ще извършва записване на ученици след завършен VІІ клас за учебната 2024/2025 година при следния график:

 

І етап

15.07.2024 г. до 17.07.2024 г.

ІІ етап

22.07.2024 г. до 24.07.2024 г.

ІІІ етап

31.07.2024 г. до 01.08.2024 г.

IV етап

08.08.2024 г. до 09.08.2024 г.

Срок за подаване на документи след IV етап на класиране

13.08.2024 г. до 09.09.2024 г.

Класиране на учениците след IV етап

11.09.2024 г.

Записване на класираните ученици след IV етап

12.09.2024 г.

 

Необходими документи при записване

след завършен VІІ клас:

1. Заявление за записване.
2. Свидетелство за основно образование – оригинал.
3. Медицинско свидетелство - оригинал, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказно за здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

 

Работно време на комисията по записване на ученици:

от 8:00 часа до 17:00 часа


                                                                     Пожелаваме на всички седмокласници успех!


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!