Счетоводство на предприятието

chs1         Счетоводството е изключително древна и същевременно актуална професия. Няма сфера в обществения живот, където да не можем да приложим знанията от счетоводството. И днес бизнесът се нуждае от счетоводители и то добре обучени счетоводители.