Родолюбие

 

chs1        

Посещение на клуб „Родолюбие” при ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен в Община Сливен 

     Клуб "Родолюбие" при ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен е създаден през 1997 година. Учениците, работещи в него проучват историческото наследство, изучават исторически събития, моменти от миналото на родния Сливен, възстановяват народни празници и вярвания, запознават се с музейни сбирки, археологически разкопки, участват в различни исторически чествания.

     През учебната 2017/2018 година клубът работи като част от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1". В клуба работят 8 ученици с изявен интерес към историята.

     На 15 март 2018 година участниците от клуба, придружавани от своя ръководител г-жа Елена Кондева, посетиха Община Сливен. Това бе във връзка с гражданското образование на учениците, тема „Как работи общинска администрация?”. Те разгледаха информационния център, зала за пресконференции, зала на Общински съвет, кабинети и др. Посрещна ги г-жа Пепа Чиликова – заместник кмет „Хуманитарни дейности”. Тя с много внимание и лъчезарност им разказа за дейностите на Община Сливен, свързани с образованието, културата и младежките инициативи. Изпрати ги с особено ценен за тях подарък – национален трибагреник. Той ще бъде поставен в летописната сбирка на гимназията