Брошура по проекта Web 2.0 инструменти в образованиетоНа сайта на ПГИ - Сливен е достъпна Брошура за проекта "Web 2.0 инструменти в образованието". Проектът включва 8 партньори от 7 различни държави. Проектът насърчава обмена на добри практики и опит в използването на нови образователни технологии.

  1. Брошура по проекта