ВЪТРЕШНО КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

picherno1      Във връзка с разпространение на резултатите от проект "Web 2.0 инструменти в образованието", учителите от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков" участваха във вътрешно квалификационна дейност, която се проведе на два етапа. На 13 март2018 г. в компютърните кабинети на училището се проведе обучение за използването на Google формуляри за създаване на анкети, викторини и тестове. Обучението беше ръководено от Васил Василев и Пенка Кънчева, участвали в мобилности по проекта. Вторият етап на квалификационната дейност се проведе на 21 и 22 април 2018 г. в гр.Рибарица, където по време на тиймбилдинг учителите показаха направени от тях тестове и анкети по различни предмети. Освен това,бе демонстрирано как Гугъл формуляри и приложението „Flubaroo" могат да бъдат използвани за създаване и оценяване на тестове, при което, учениците получават обратна връзка по електронната поща за своя резултат и верните отговори.

 

kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1