РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА

picherno1      На 17.05.2018 г. в конферентна зала „Графити" на хотел „Национал Палас" гр. Сливен се проведе семинар за разпространение на резултатите от проекта. На семинара присъстваха представители на РУО Сливен, представители на Общински съвет Сливен, директори на СОУ и професионални гимназии, учители и ученици. Участниците в семинара бяха запознати с партньорите, целите и дейностите на проекта, международните срещи, разпространение на резултатите и крайни продукти. Семинарът завърши с презентиране на учебната платформа Kahoot, подходяща за обучение по различни учебни пхредмети.
kv1 kv1 kv1
kv1 kv1 kv1