Заключителен семинар

 

На 9 май 2017 г. се проведе заключителен семинар по проект „Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда“ с регистрационен номер 2016-1-BG01-KA102-022907 по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност К1 – „Образователна мобилност в сферата на професионалното образование и обучение". На семинара присъстваха директори на професионални гимназии, представители на Община Сливен, представители на сливенския бизнес. Присъстващите бяха запознати с изпълнението на проекта.