ПГ ПО ИКОНОМИКА – СЛИВЕН ОТНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

 

 

digbg1

          

         

   От 2 до 6 май 2022 г. ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен отново беше беше домакин на международна среща. В третата Учебна/ Преподавателска/ Обучителна дейност по проект “Дигитален английски“ по програма Еразъм+, участваха 52 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Литва, Италия, Турция, Румъния и България. Темата на срещата беше „Ученето не свършва в класната стая“.

 

   По време на срещата бяха проведени два уъркшопа. Първият представи дигитални ресурси за учене и преподаване на английски език, които могат да се използват, както в клас, така и за самостоятелно учене и затвърждаване на придобитите знания - British council: Learn English, BBC Learning English, Multimedia English, My English Pages, Short Stories, Perfect English Grammar.

 

   Вторият уъркшоп беше на тема „Създаване на блог“. Учениците бяха разделени на 5 интернационални групи със задачата да създадат блогове по различни теми. Целта на семинара беше развиване на дигитална и медийна грамотност, както и умения за работа в екип, сътрудничество, комуникационни умения, творчество и креативност и добри презентационни умения.

 

   Участниците в международната среща посетиха Несебър и Велико Търново. Целта на културните дейности беше запознаване с българските традиции и българското културно наследство, което е важен фактор за поддържане на културното многообразие и разширяване на кръгозора и води до възпитание в толерантност и уважение към други нации и религии.

 

ПАДЛЕТ НА УЪРКШОПА

digbg2 digbg3 digbg4
digbg5 digbg6 digbg7
digbg8 digbg9 digbg10

 

 

 

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!