Дигитален английски

logo

 

 

   През учебната 2020/2021 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започна единадесети международен проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Дигитален английски“. Номер на проекта 2020-1-PT01-KA229-078578_5. Проектът е на стойност 31320 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Партньори на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен са гимназии от Португалия, Италия, Литва, Турцияи Румъния. В програмата на проекта са предвидени 6 международни срещи за обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване, в които ще участват 20 ученици и 10 учители от гимназията.

  

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

spec22

   На 1 юни 2021 г. 20 ученици от 9 клас от гимназията участваха в урок по английски език заедно със своите връстници от Португалия, Италия, Литва, Румъния и Турция. Дейността е по проект „Дигитален английски“ по програма Еразъм+.

продължава>

Цели и резултати на проекта „Дигитален английски“

 

logo

   Основна цел на проекта е съчетаване на преподаването на чужд език с придобиване на дигитални умения. Дейностите на проекта ще доведат до популяризиране на цялостен подход към преподаването и ученето на езици, свързан с използването на уеб инструменти и технологии. Съвременните ученици са пристрастени към социалните медии и онлайн игрите и трудно могат да бъдат откъснати от виртуалния свят. За да бъде ефективно тяхното обучение трябва да се търсят иновативни методи, които да съчетават методологията на преподаване с новите технологии.

   

продължава>

Първа среща на партньорите

Първа среща на партньорите

zoom meeting digital english

   На 15 януари 2021 г. се състоя първата среща по проекта „Дигитален английски“. Срещата се проведе онлайн в електронната платформа ZOOM. На срещата присъстваха ръководителите на проекти от партньорските училища в Португалия, България, Италия, Румъния, Литва и Турция.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!