Дигитален английски

logo

 

 

   През учебната 2020/2021 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен започна единадесети международен проект по програма „Еразъм+“, ключова дейност К2, сектор „Училищно образование“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Дигитален английски“. Номер на проекта 2020-1-PT01-KA229-078578_5. Проектът е на стойност 31320 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Партньори на ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“- Сливен са гимназии от Португалия, Италия, Литва, Турцияи Румъния. В програмата на проекта са предвидени 6 международни срещи за обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване, в които ще участват 20 ученици и 10 учители от гимназията.

  

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – КУЛАУТУВА, ЛИТВА

litva1
        

   От 17 до 21 октомври 2022 г. в Кулаутува, Литва се проведе четвъртата мобилност по проект „Дигитален английски“. В срещата участваха 52 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Италия, Румъния, Турция, България и Литва. Домакин на срещата беше „Kulautuva Basic School“. ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ беше представена от 4 ученици от 10 клас, придружавани от директора на гимназията г-н Добрев и г-жа Големанова, учител по английски език.

 

продължава>

ПГ ПО ИКОНОМИКА – СЛИВЕН ОТНОВО БЕШЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

digbg1

 

        

  От 2 до 6 май 2022 г. ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен отново беше беше домакин на международна среща. В третата Учебна/ Преподавателска/ Обучителна дейност по проект “Дигитален английски“ по програма Еразъм+, участваха 52 ученици и учители от партньорските училища в Португалия, Литва, Италия, Турция, Румъния и България. Темата на срещата беше „Ученето не свършва в класната стая“.

 

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – КАПУА, ИТАЛИЯ

dig1
        

 От 3 до 9 април 2022 г. в Капуа, Италия се проведе втората мобилност по проекта „Дигитален английски“. Участваха ученици и учители от партньорските училища в Португали, Италия, Турция, Румъния, Литва и България. Темата на срещата беше „Днес читател, утре лидер!“ Домакин на срещата беше професионална гимназия по икономика, мениджмънт и туризъм - ITET Federico II. Във връзка с темата на срещата домакините бяха организирали няколко семинара за работа с дигитални инструменти.  Kahoot е безплатен инструмент за обучение, базиран на игри, който прави ученето забавно. Изисква минимум технически опит за създаване на викторини, анкети и дискусии.

продължава>

УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – МЕМ МАРТИНС, ПОРТУГАЛИЯ

mem01
        

  От 12 до 18 декември 2021 г. в Мем Мартинс, Португалия се проведе първата среща по проекта „Дигитален английски“. Темата на срещата беше: „Създаване на видеоклипове“.  Домакин на срещата беше „Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro“. Домакините бяха организирали семинари за запознаване и практическа работа с няколко дигитални инструменти. Flipgrid е инструмент за видео дискусии, проектиран от Microsoft специално за учители и ученици в дигиталната класна стая.

продължава>

ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

2021-09-15 17_06_42-

ТРЕТА ОНЛАЙН СРЕЩА

    На 15 септември 2021 г. се проведе третата онлайн среща на партньорите. Домакин на срещата беше ПГ по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен. Използвана беше платформата Майкрософт Тиймс. На срещата присъства 9 учители от партньорските училища.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!