УЧЕБНА/ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА/ ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РУМЪНИЯ

  От 27.05.2018 г. до 02.06.2018 г. седем ученици и двама учители от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“- Сливен участваха в Учебна /Преподавателска/ Обучителна дейност в Решица, Румъния. На срещата присъстваха 48 ученици и 12 учители от партньорските училища в България, Португалия, Македония и Румъния. Домакин на срещата беше гимназия „Траян Вуя” в гр. Решица. Учениците бяха разделени на 5 форума и работиха в международни екипи, с наставници учителите от партньорските училища. Те имаха за задача да напишат сценарии по 5 теми: реклама, интервюзаработа, представяненапродукт, справяне с оплакваниятанаклиент и участие в професионалносъстезание. След репетиции и приготвяне на мизансцен всеки от форумите представи своя краен продукт. По време на международната среща беше организиран Мастър клас с ръководител Педро Карвальо, театрален педагог и преподавател по сценично движение в театър „Девиза“ в Повоа де Варзим, Португалия. На пресконференция беше представен крайния продукт на проекта – „Методическо ръководство за прилагане на драма техники в класната стая“.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!