УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ В ЧАС ПО ФИЛОСОФИЯ

 

 

   001

     

      Учениците от 12 клас направиха един нетрадиционен урок по философия. Те представиха своя интерпретация на един от основните философски методи – феноменологията. Това е философия на преживяването. Чрез написан от тях сценарий и драматизация учениците показаха, че в една и съща ситуация, при един и същ проблем ние имаме различни гледни точки в зависимост от позицията, в която се намираме. Всякакъв тип игри и дейности, които отчитат емоционалното състояние на учениците, помагат за концентрацията и намаляват нивото на тревожност и стрес. Това позволява на децата да запомнят по-лесно учебния материал и да бъдат по-възприемчиви към нови знания. Работата в екип развива социалните умения на учениците и допринася за придобиване на умения за сътрудничество и взаимопомощ. Проектно базираното обучение дава възможност да се излезе извън рамките на традиционното обучение и чрез използване на драма техники да се развият въображението и творчеството у учениците. Урокът прилага резултатите от проект „Развиване на ключови компетентности чрез драма“ , по програма Еразъм +.

   002    003    004

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!