ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В СЛИВЕН, БЪЛГАРИЯ

 01

   

    Третата международна среща по проект „Развиване на ключови компетенции чрез драма“, финансиран от програма „Еразъм+“, се проведе в Сливен, България от 3 до 7 юни 2019 г. На срещата присъстваха 15 учители от партньорските училища от България, Португалия, Румъния и Македония.

Това е последната среща и има за цел мониторинг на напредъка и резултатите от проекта, оценка на качеството на дейностите, на крайните продукти, на въздействието, на дейностите за разпространение, на приложението на драма техники в часовете по различни учебни предмети. На срещата беше подготвен крайния доклад и беше оценено развитието на ключовите компетенции след изпълнение на всички етапи на проекта.

 

 02  03  04
 05  06  1

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!