Блог на проекта

                                              БЛОГ НА ПРОЕКТА

 

  Блогът описва методологията на използване на Гугъл приложенията (Google Forms) за целите на образованието и други методи и инструменти  за съвременно, иновативно обучение (Padlet, Thinglink, Flipped Classroom). Представени са възможностите за създаване на игрови упражнения с въпроси и отговори в онлайн платформите за интерактивно съдържание (Kahoot и Quizziz).

 

Линк към блога https://interaktivnimetodivklasnatastaq.blogspot.com/