Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда

logo

Заключителен семинар

seminar-portugal-2017-390px

На 9 май 2017 г. се проведе заключителен семинар по проект „Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда“ с регистрационен номер 2016-1-BG01-KA102-022907 по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност К1 – „Образователна мобилност в сферата на професионалното образование и обучение"...

продължава>

Валидиране на резултатите

validirane-portugal-2017-390px
На 14.04.2017 г. преди отпътуването за България, президентът на Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, д-р Нуно Барбоса, връчи сертификати за удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността. Учениците от ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков“, получиха и сертификати за мобилност Europass...

продължава>

Мобилност в Португалия

portugal-1-2017-390px
От 2 до 14 април 2017 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”. Партньор на гимназията е португалската организация Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, акредитирана като  приемаща организация и предлагаща...

продължава>

Предварителна подготовка за практиките в Португалия

portugal-2-2017-390px

В периода 24.10.2016-13.01.2017, участниците в проекта „Професионални умения на Европейско ниво“, преминаха 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител в гимназията.

продължава>

Цели и задачи на проекта

Portugal-1-390x200px

През учебната 2016/2017 година ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен,  ще работи по проект по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност К1 - Образователна мобилност в сферата на професионалното образование и обучение. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси...

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!