Идейни ученици демонстрират уменията в областта на графичния дизайн


   Всеки от тях представи свое лого, създадено прецизно по отношение на цветове и форми. Чрез изчистен дизайн и визия за добро приложение бяха предложени различни теми. Милениум - Бразуър, Фитнес индустрия, Фирми и асоциации, Електронни игри, Сливенска гайдарска асоциация, Увеселителен парк, Организация за гейминг с професионални играчи, Предпазване на водите в световен мащаб… Митко Стоянов, Никола Сирмов, Тодор Кънев, Георги Спиров, Марио Кръстев, Станислав Йорданов и Благовест Христов от 11 клас, както и Марина Маркова от 10 клас чрез своите презентации ни открехнаха прозореца. Те се обучават успешно от г-жа Милица Костадинова, учител по предмета „Графичен дизайн“, който е част от иновативния проект „По пътя на икономиката и технологиите“.


graf

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!