Професионални умения в икономиката и бизнеса

logo

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 

   За трети път 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен ще участват в двуседмична практика в Барселос, Португалия, от 21.06.2020 г. до 04.07.2020 г. Практиката е във връзка с одобрен проект на гимназията по програма „ЕРАЗЪМ+“. Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика”. Регистрационен номер 2019-1-BG01-KA102-061238. Проектът е на стойност 48 520 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

   Партньор на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен и тази година ще бъде португалската организация, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – „Mobility Friends”, която e акредитирана като приемаща организация и предлага на участниците от другите страни шанса за професионално ориентиране и трудов опит за придобиване на знания и умения необходими за успешна професионална кариера.

   Целите, които си поставя Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков"- Сливен с реализирането на проекта са:

 • надграждане, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания и умения чрез практика в реална работна среда;
 • насърчаване на мобилността и увеличаване привлекателността на професионалното
 • образование;
 • обогатяване на езиковите компетенции и използване на езика за професионални цели;
 • запознаване с културата, традициите, начина на живот и работа в друга европейска държава;
 • повишаване на шансовете за успешна реализация в професията и подобряване на
 • конкурентноспособността на Европейския пазар на труда.

   Специфични цели:

 • надграждане на уменията за работа със специализирани програмни продукти в областта на банковото дело, застрахователното, данъчното и счетоводното обслужване;
 • разширяване на уменията за извършване на банкови операции, предоставяне на кредити,
 • преводи, движение на финансови и парични средства;
 • усъвършенстване на уменията за практическо приложение на международните счетоводни стандарти.

СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

pumeniq1
   На 28.04.2021 г. в конферентна зала „Графити“ на хотел „Национал Палас“ гр. Сливен се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика” по програма Еразъм+. На семинара присъстваха представители на РУО Сливен, представители на Общински съвет Сливен, директори на училища, работодатели, учители и ученици.

продължава>

ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

01
   На 20.11.2020 г. преди отпътуването за България, президентът на Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, д-р на икономическите науки Нуно Барбоса, връчи сертификати за удостоверяване на преминатото практическо обучение от всички участници в мобилността.

продължава>

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

01
   

  Културната програма включваше запознаване с историческите забележителности на градовете Барселос, Порто, Гимараеш и Брага.


продължава>

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ

01
   От 9 до 20 ноември 2020 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект “Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика”. Партньор на гимназията е португалската организация Mobility Friends. Участници бяха 20 ученици от 12 клас от ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“- Сливен.

продължава>

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

01
   

   В периода 19.10.2019 - 01.02.2020, участниците в проекта „Професионални умения в икономиката и бизнеса чрез практика“, преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!