Равен достъп до училищно образование

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ravendostap07
        

   Продължаваме активно участието си в различните дейности по проекта. За обезпечаване на образователния процес по Дейност 1 бяха осигурени технически средства за педагогическите специалисти и нуждаещи се ученици. По Дейност 2 са сформирани групи за обучение на ученици, които желаят да подобрят уменията си за обучение от разстояние в електронна среда.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!