Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

ravendostap07

          

   

   

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

   Продължаваме активно участието си в различните дейности по проекта. За обезпечаване на образователния процес по Дейност 1 бяха осигурени технически средства за педагогическите специалисти и нуждаещи се ученици.

   По Дейност 2 са сформирани групи за обучение на ученици, които желаят да подобрят уменията си за обучение от разстояние в електронна среда.

   Във връзка с Дейност 3 се провеждат обучения на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване и провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Темата е „Дистанционно преподаване и обучение – среди за присъствено синхронно обучение от разстояние в електронна среда”. Обученията са насочени към повишаване уменията на учениците и учителите да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Обучаемите имат възможност да се запознаят подробно с функционалностите на платформата и да си изградят умения за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии.

ravendostap01 ravendostap02 ravendostap03
ravendostap04 254130010_191504966474240_3644859400426574860_n ravendostap06