ВТОРА ОНЛАЙН СРЕЩА

 

21vek21

   

  

   

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

   На 29 март 2021 г. се проведе втората онлайн среща по проект „Развиване уменията на 21-ви век у учениците“. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ беше домакин на срещата. Участваха 26 ученици и 10 учители от професионални гимназии от Полша, България, Португалия, Турция и Италия. Шест ученици от 11 клас представиха нашата гимназия – Мария Христова, Теодора Тодорова, Иван Иванов, Николай Динев, Стефан Събев.

   Темата на уъркшопа беше „Кандидатстване за работа“. Дейностите включваха дискусия относно избора на професия, свързаните с нея личностни качества и писане на мотивационно писмо. Учениците бяха разделени на 5 групи – по един ученик от всяка държава. Всяка група трябваше да напише мотивационно писмо по обява за работа за професиите – счетоводител, уеб дизайнер, медицински асистент, рецепционист и електроинженер. Това са професии изучавани в професионалните гимназии на партньорите. След проучване в интернет на основните умения, образование и квалификации, които работодателите изискват за всяка професия, групите представиха написаните от тях мотивационни писма.

   По време на уъркшопа бяха използвани иновативни дигитални инструменти и технологии - онлайн комуникация чрез платформата Zoom, създаване на уебстраница за по-атрактивно поднасяне на задачите за изпълнение чрез Padlet и оценка на срещата от участниците чрез Linoit.

   Уъркшопът фокусира върху развитието на социални умения, които са ключови за адаптацията към съвременния пазар на труда. Това са критично мислене, креативност, работа в екип, комуникационни умения и информационна, медийна и технологична грамотност.

 

ПАДЛЕТ НА УЪРКШОПА

 

https://padlet.com/golemanova62/addz5ihvsyfb1rai

 

 

21vek23 21vek24 21vek25
21vek26 21vek27 21vek28


Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!