Проект "Успех"

uspeh101

Проект „Подкрепа за успех”

uspeh101
        uspeh13

   

Групи за допълнителни обучения и клубове за занимания по интереси в гимназията

   Традиционно учениците и учителите в гимназията  са много активно по отношение на сформирането на групи и клубове и реализирането на дейности по този проект. През последните три учебни години в периода 2018-2021 г. училищният живот беше обогатен от над 40 екипа и формации, изявяващи се в областите на науката, изкуствата, технологиите и спорта.

продължава>

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!